Zavičajni muzej Visoko

66 godina rada

U cilju prezentacije stručne bibliotečke građe Zavičajni muzej - Visoko je digitalizovao naslove publikacija koje posjeduje u fundusu stručne biblioteke. Muzejska biblioteka broji oko 2000 naslova kategorisanih prema oblastima kojim se bavi te ima tendenciju da se kontinuirano dopunjava.